Waarom?

Is een stuk als (S)Exposure echt nodig?

In (S)exposure wordt wat in de volksmond “het oudste beroep ter wereld” genoemd nader bekeken.

Al sinds het begin der tijden zijn (veelal) vrouwen werkzaam om (veelal) mannen te behagen. Waarom dit beroep ontstaan is moge duidelijk zijn; vrouwen werden gezien als zwakker en hadden daarom minder invloed of zeggenschap. In het begin der tijden -toen het leven vooral bestond uit overleven- gold het recht van de sterkste. Spierkracht over hersenkracht. Omdat vrouwen meestal niet bedeeld zijn met een enorme spiermassa hebben ze eeuwen lang onder de man gestaan in de voedselketen.

Naast de vrouwen die als prostituee werkten, werkten de meeste vrouwen tot voor kort niet. Vrouwen waren verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in het gezinsleven. De verzorgende functie werd automatisch toegedeeld aan de vrouw, want de man moest immers zijn spieren laten gelden in een baan, waarmee hij het benodigde geld werd verdiend. Met dit geld kon de vrouw het gezin voorzien van zorg en eten. Ondanks dat de vrouw het meeste van dit werk deed, zorgde de man van het huis in de ogen van de maatschappij toch voor het gezin.

Dit beeld begint de laatste decennia te veranderen en de vrouw wordt meer en meer voor “vol” aangezien in de maatschappij. Het schrijnende aantal gevallen van machtsmisbruik leert ons echter dat vrouwen op papier gelijkwaardig zijn. In de praktijk blijkt echter dat het nog steeds anders is. Een vrouw krijgt minder salaris voor dezelfde werkzaamheden dan haar mannelijke collega. Ze krijgen minder vaak hogere functies in een organisatie en worden lastig gevallen omdat ze (in de ogen van de dader) iets te sexy gekleed zijn of “er gewoon om vragen” In de publieke opinie wordt dit veroordeeld, maar toch wordt dit soort gedrag aan de orde van de dag. En dat mond niet zelden uit in daadwerkelijke seksuele intimidatie of zelfs misbruik.

De maatschappij is van mening dat een vrouw zich veilig moet kunnen voelen en met respect behandeld dient te worden.Voor een  prostituee is dit echter nog niet vanzelfsprekend. Want naast het feit dat ze een vrouw is, verkoopt een prostituee haar lichaam om er zelf beter van te worden. Ditzelfde geldt in principe voor de vrouw die voor haar gezin en man zorgt. Ook zij stelt zichzelf is dienst van andere(n). Alleen gebeurd dit onder de mantel der liefde en wordt daardoor als normaal gezien. Behalve als een iets te jonge vrouw trouwt met een iets te oude man. Dan is ze weer een gold-digger op zoek naar keiharde cash als manlief tijdens een wilde sexpartij zijn laatste adem uitblaast. Maar seks voor geld is des duivels.

Seks voor geld is echter pas een paar honderd jaar. Eerder gold eten of onderdak als vergoeding voor de werkzaamheden. Een betere parallel met de functie als huisvrouw. Maar waarom wordt een vrouw prostituee? Is het gemakzucht, gebrek aan opleiding of is het haar leefomgeving die haar zo ver brengt? Natuurlijk geldt voor veel vrouwen dat ze niet vrijwillig in dit beroep terecht zijn gekomen, maar dat heeft meer met onderdrukking en slavernij te maken dan met een keuze. Zouden de vrouwen die bewust voor dit beroep gekozen hebben dit niet gewoon kunnen zien als een gewone baan? Zoals zuster, onderwijzeres of huisvrouw?
Huisvrouw wordt overigens al jaren gezien als normaal beroep en is de status van “ondergeschikt” overstegen. Er zijn tegenwoordig zelfs mannen die deze rol vervullen.

Aan het beroep als prostituee kleven veel vooroordelen en negativiteit. Want ondanks het feit dat een bezoek aan de “hoeren” geregeld op het programma van een (mannelijk) vrijgezellenfeest staat, wil de man er niet in het openbaar mee geassocieerd worden.  Prostitutie is van alle tijden.

Maar ken jij iemand die dit beroep uitoefent?
En als je een hoer kent, behoort zij dan nog tot je omgeving of doe je je best haar te
ontwijken?

WordPress Themes
WhatsApp chat